top of page

Terms & Conditions

1. Fargeendrende foliering

1.1. Grand Autodesign AS er ansvarlig for å levere et produkt av høy kvalitet. Fra det øyeblikket en bil kommer inn i lokalene våre, tar selskapet det fulle ansvaret for den. 1.2 Før folieringsprosessen begynner, inspiserer vi bilen for å kontrollere om det er synlige skader, feilmonteringer, merker etter steinsprut, riper eller andre ting å bemerke ved bilens tilstand.

1.2.1 Vi informerer kunden hvis vi finner noen av disse tingene. Kunden må godkjenne betydningen dette kan ha for sluttresultatet.
1.3 Synlige feil som finnes før folieringen kan påvirke sluttresultatet, og
Grand Autodesign AS er ikke ansvarlig for dette.

1.4 Når jobben er utført, foretar selskapet en siste kontroll og informerer kunden
hvis det har oppstått noen skader i løpet av prosessen. Om dette er tilfellet,
påtar Grand Autodesign AS seg erstatningsansvar for eventuelle skader.
1.4 Ved utlevering foretar kunden en siste kontroll. Når betalingen er gjennomført og bilen er overlevert, har kunden igjen det fulle ansvaret for bilen. Kunden godkjenner samtidig sluttresultatet og monteringen.

1.5 Ved reklamasjon skal Grand Autodesign AS kontaktes på e-post, post@grandautodesign.no, eller telefon.
1.6 Selskapet forplikter seg til å vurdere ethvert garantikrav og dersom det godkjennes et krav, oppgis det en reparasjondato.
1.7 Hvis kunden ikke møter opp den avtalte dagen og ikke har
varslet selskapet om dette på forhånd, blir garantisaken annullert
og betraktes som ugyldig.
1.8 Fysiske skader på folien som kunden forårsaker, regnes ikke som en garantisak. Kunden får et tilpasset tilbud på oppretting av disse skadene.

2. Lakkbeskyttelsesfilm

2.1 Betingelsene i punkt 1.0–1.8 gjelder.
2.2. Kunden godtar at folien blir montert fra kant til kant og ikke hele veien rundt.
Om mulig blir noen av delene montert hele veien rundt. Selskapets montør tar
den endelige beslutningen om dette. Montøren forsøker alltid å dekke så mye av overflaten som mulig.
2.3. Selskapet bruker ferdigkuttede mønstre fra LLumars database. Det er dermed ikke nødvendig å skjære direkte på lakkerte overflater. Mindre justeringer kan imidlertid være nødvendig.
2.4 Kunden godtar at den endelige monteringen kan ha en symmetrikant på 5–8 mm. Dette skyldes plasseringen av mønsteret. Grand Autodesign AS godtar ikke reklamasjoner med bakgrunn i dette.
2.5 Kunden forstår at lakkbeskyttelsesfilm er laget for å beskytte lakkerte
overflater på bilen uten å kunne ses. Det vil ikke være noen synlig forskjell
etter monteringen.
2.6 Garantien dekker ikke skader som oppstår under daglig bruk av

lakkbeskyttelsesfilmen.
2.7 LLumars garanti dekker følgende: Krakelering, misfarging, delaminering, falming 2.8 Grand Autodesign AS’ garanti dekker folie som løsner og feilmontering.
2.9 Garantien dekker ikke feil ved lakkens tilstand som påvirker sluttresultatet og kan ses etter monteringen.
2.9.1 Kunden har blitt informert om at det under herdingen kan være synlige bobler og vann- eller kondensasjonsflekker i inntil 30 dager. Hvis dette vedvarer seg over lengre tid, må selskapet gjøres oppmerksom på det slik at det kan avtales en reparasjonsdato.

3. Foliefjerning

3.1 Kunden velger om folien skal fjernes i våre lokaler eller et annet sted. 3.2 Når vi fjerner folie, gjør vi det alltid i våre lokaler.
3.3. Kunden godkjenner at fjerning av folien koster minimum
kr 2500. Prisen kan variere.

3.4 Deler som er omlakkert etter at fabrikklakken er påført, dekkes ikke av garantien hvis lakklaget skaller av under foliefjerningsprosessen. Dette skyldes ulik kvalitet på lakk og avhenger av hvilke lakkeringsverksted som har utført jobben. Dette er ene og alene kundens ansvar. Dette gjelder for alle typer folie.

3.5 Det gis ingen erstatning eller garanti for deler som har merker etter steinsprut, riper i lakken eller noen form for skade, hvis lakken skaller av under fjerningen.

4.0 Erstatningskrav

4.1 Alle erstatningskrav skal sendes på e-post til post@grandautodesign.no og inkludere bilens registreringsnummer og navn, e-postadresse og telefonnummer

til bilens eier.
4.2 Kunden må gi en fullstendig beskrivelse av kravet.
4.3 Krav som mottas, vil ble vurdert og behandlet innen 14 dager.
4.4 Selskapet vil dekke alle materialkostnader og kompensere kunden for kostnader til bruk av offentlig transport (inntil kr 400). Kvitteringer må fremvises. Ubetalte fakturaer annullerer garantien og kan ikke motregnes.

5.0 Generelle betingelser

5.1 Kunden betaler på den avtalte hentedatoen, dersom ikke annet er avtalt.
til Grand Autodesign AS’ bankkonto.
5.3 Kunden kontrollerer hele bilen og bekrefter at det ikke er noen synlige skader eller ødelagte deler. På hentedagen skal kunden uten unødig opphold informere selskapet om eventuelle skader.
5.4 Denne garantiavtalen er underskrevet av begge parter i to trykte eksemplarer. Ved å signere denne garantiavtalen bekrefter kunden å ha lest, forstått og godkjent alle vilkår og betingelser i sin helhet.

bottom of page